درب اتوماتیک کشویی مخصوص خروج اضطراری

ایمنی شما برای دویچ تک بسیار مهم است و به همین دلیل است که ما به همراه درب های کشویی سیستم هایی برای خروج اضطراری ارائه می کنیم. این محصولات ایمن در ورودی ها به طور خاص برای خروج اضطراری و موارد اورژانسی طراحی و تولید می شوند اما در عین حال می توانند به عنوان درب کشویی معمولی هم استفاده شوند. ما ایمنی خود را با رعایت دقیق استانداردهای DIN18650، EN16005، EN60335 و EN13849 تضمین کرده ایم.

Airdrive68NG/FR

SLH240ES

PrimeDrive/FR

TL240ES

 

این طبقه بندی را به اشتراک بگذارید.