درب اتوماتیک بیمارستانی

محیط هایی مانند بیمارستان ها، کلینیک های بهداشتی و مراکز پزشکی نیاز به توجه دقیق به همه جزئیات دارند، زیرا این مکان ها نقش مهمی در سلامتی ما در زندگی ایفا می کند .
به همین دلیل ما در دویچ تک تضمین میکنیم که طیف گسترده ای از محصولات درخشان اما بسیار کارآمد برای برآورده ساختن همه ی نیازها وجود دارد.

درب اتوماتیک هرماتیک

این طبقه بندی را به اشتراک بگذارید.