درب اتوماتیک گردان

درب هایی که تمام وقت هم باز هستند و هم بسته ! درب های گردان دویچ تک، مدرن و چشمگیر هستند و به دلیل کاهش تبادل انرژی میان داخل و خارج ساختمان باعث دستیابی به بالاترین میزان صرفه جویی در انرژی می شوند. سیستم های درب های گردان دویچ تک ظرافت را برای ورودی هر ساختمان به ارمغان می آورند و به نمای ساختمان شکوه و جلوه ی خاصی میدهد.

RV320/RV420


RV320 استاندارد – سه باله
RV420 استاندارد – چهارباله

RVU300/RVU400


RVU300 استاندارد – سه باله – فریم پهن
RVU400 استاندارد – چهارباله – فریم پهن

RVU300C/RVU400C


RVU300C استاندارد – سه باله – فریم باریک
RVU400C استاندارد – چهارباله – فریم باریک

این طبقه بندی را به اشتراک بگذارید.