سری Airdrive

68mm * 135mm – باریک ترین اپراتور قدرتمند موجود در بازار جهانی مانند مرغ زرین پر، مینیاتوری ترین پرنده چابک دنیا که در عین حال به آرامی ابریشم حرکت میکند، سری Airdrive نیز زیبایی بی نظیر به همراه استقامت و عملکرد ملایم برای شما به ارمغان می آورد.

Airdrive68NG


استاندارد
حداکثر وزن پنل :
1x150Kg / 2x135Kg

Airdrive68/Cristal


تمام شیشه
حداکثر وزن پنل:
1x150Kg / 2x135Kg

Airdrive68EC


استاندارد
حداکثر وزن پنل :
1x100Kg / 2x80Kg

Airdrive68PR


استاندارد
حداکثر وزن پنل :
1x150Kg / 2x135Kg

Airdrive68NG/H


مخصوص وظایف سنگین
حداکثر وزن پنل :
1x170Kg / 2x150Kg

Airdrive68NG/FR


درب خروج اضطراری
حداکثر وزن پنل :
1x150Kg / 2x135Kg

 

این طبقه بندی را به اشتراک بگذارید.