Otobüsten İstasyona Müşterek Sistem (CBSS)

Kayar kapılar ya da teleskopik kapılar gibi otomatik kapıları olan otobüs istasyonları otobüs tarafından yanaştığında kontrol edilmek durumundadır. Otobüs kapısı açıldığında ya da kapandığında, ilişkili istasyonun kapısının da aynı anda açılması ve kapanması gerekir.
Deutschtec bu uygulamaya yönelik olarak mevcut sorunların çoğunu ortadan kaldıran ve kullanıcıya çok fazla olanak sağlayan yeni bir çözüm geliştirmiştir. Genellikle kontrol mesafesi farklı otobüsler arasında parazit ya da ilişkili olmayan kapının devreye girmesi gibi sorunlara neden olur.
Deutschtec’in çözümünde Ultrasonik (US) ve Radyo Frekansı (RF) haberleşmesi bulunur.
Bu, gönderen ile alıcı arasında sadece bir haberleşmenin yapılabileceği geçerli bir mesafe bırakır. Haberleşme iki yönlü olduğu için bilgiler istasyondan otobüse ve tersi yönde aktarılabilir. Her iki haberleşme ilkesinin hızları nedeniyle, her ikisi arasındaki tam mesafe seçilebilir. Dolayısıyla, sadece belirli bir mesafe haberleşmeye izin verir.

Haberleşme sağlandığında, kullanıcı tanımlı kontroller otobüs sürücüsüne ya da istasyon kapısına verilebilir.
İstasyon kapısındaki kontrolün otobüs sürücüsüne verilmesi mümkündür. Böylece otobüs sürücüsü otobüs kapısından bağımsız olarak istasyon kapısını açıp kapatabilir.

Avantaj:
Her iki haberleşme şekli de her iki tarafın bilgi gönderip alabilmesi için iki yönlü çözüm olarak kullanılmaktadır.

Ek ultrasonik haberleşme iki fonksiyon sağlamaktadır:

– US haberleşme sistemi ile RF haberleşmesi sistemindeki dalga boylarının farklı olmasından ve her ikisinin de spesifik hızlarının olmasından dolayı, her iki taraf arasındaki tam mesafe ölçülebilir.
– Ultrasonik haberleşme şifrelenir ve RF haberleşmesi için gereken ilgili haberleşme parametrelerini paylaşır. Bu şekilde, sistem haberleşen başka çiftlerin parazitlenmesini önlemiş olur.
– Sınırsız sayıda istasyon kapısı ya da otobüs kapısı.
–5m içerisinde en fazla 16 gönderen / alıcı çifti kullanılabilir. Ve bu mesafe US uzunluğunun ilgili mesafesidir.