System zarządzania drzwiami (DMS)

DMS (Door Management System) to aplikacja komputerowa, która pomaga monitorować i kontrolować każde drzwi Deutschtec za pomocą komputera osobistego lub laptopa. Wystarczy podłączyć komputer do drzwi za pomocą kabla USB i uruchomić DMS.

Możesz po prostu obserwować i modyfikować stan drzwi według własnego uznania.

Możesz zdefiniować hasła uwierzytelniania,
aby osoby nieupoważnione nie mogły zmieniać
konfiguracji drzwi.

Możesz wyświetlić wszystkie ustawienia na jednej stronie i ustawić dla nich nowe wartości.

Za pomocą kilku kliknięć możesz uruchomić dowolne dostępne procedury, takie jak wstępna konfiguracja drzwi, przywracanie ustawień fabrycznych i tworzenie ustawień domyślnych użytkownika.

Korzystając z DMS, możesz wybrać media połączenia spośród dostępnych opcji: Bluetooth, lokalna sieć Wi-Fi lub sieć.

Połączenie Bluetooth zostanie podłączone bezpośrednio do jednych drzwi. Ale jeśli użyjesz innych opcji połączenia, możesz jednocześnie kontrolować wszystkie drzwi wykryte w lokalnej sieci Wi-Fi lub zarejestrowane w Internecie.

DMS pozwala przeglądać i modyfikować status i ustawienia drzwi oraz wykonywać wszelkie dostępne procedury, takie jak przywracanie ustawień fabrycznych i wstępna konfiguracja.